Indhold i denne sektion:
11. december 2015

Ny vidensrejse til oslo fokuserer på synlig læring og metoden ‘Vurdering for læring’

Norge har siden 2006 arbejdet målrettet med implementering af synlig læringsmål. Deres erfaringer kan anvendes direkte i den danske folkeskole.

CFU i University College Lillebælt udbyder i 2016 4 åbne vidensrejser á 3 dage til Oslo. Vi tilbyder også at tilrettelægge skræddersyede vidensrejser for skoler og kommuner.

Gennem skolebesøg, oplæg og workshop med hands-on, kan du lade dig inspirere, vidensdele og netværke, sådan at du kan anvende principperne fra den norske metode ‘Vurdering for læring’ i din undervisning, i dit team eller på skolen.

Målgruppe

Vidensrejsen til Oslo er åben for alle, men henvender sig særligt til lærere og undervisere, medarbejdere i pædagogiske læringscentre, skoleledere, konsulenter i kommuner m.v.

Vi kan lære af Norge

Norge har siden 2006 arbejdet intenst med implementeringen af synlige mål og måder at organisere anvendelsesorienteret undervisning på i klasserummet, teamet og som skole.

Norske skoler arbejder med mange forskellige typer synlige mål:

  • Vurderingskriterier/tegn på læring.
  • Elevinvolvering.
  • Dataindsamling.
  • Tilbagemelding/feedback.

Deres erfaringer kan anvendes direkte ind i den danske skole, og dermed være en mulig tilgang til at arbejde med elementer af skolereformen ud fra både et fagfagligt samt et dannelsesperspektiv.

I Norge er dette ikke et enten/eller men et både/og.

Vurdering for læring – en metode for synlig læring

Vurdering for læring er en metode, der skaber klarhed over undervisningens mål og eleverne læringsforudsætninger. Der er fokus på progression og feedback og på at give motiverende og udviklende tilbagemeldinger i læreprocessen.

I VFL indsamler lærerne systematisk data fra eleverne: hvordan lærer de, hvilke strategier anvender de og hvad motiverer og udvikler eleverne?

På baggrund af data justerer lærerne og eleverne gensidigt undervisningen. Eleverne lærer derved at vurdere strategier og indsats i forhold til opstillede mål.

Rejsedatoer og tilmeldingsfrister

9.-11. marts 2016 – tilmelding senest 8. februar.

2.-4. maj 2016 – tilmelding senest 1. april.

10.-12. oktober 2016 – tilmelding senest 1. september.

21.-23. november 2016 – tilmelding senest 7. oktober.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at få lavet en skræddersyet vidensrejse.

Yderligere information og tilmelding

Flere oplysninger på vidensrejser.ucl.dk 

Om denne side