Indhold i denne sektion:

Vidensrejse til Ontario, Canada

Skolesystemet i den canadiske provins Ontario er rollemodellen for den danske folkeskolereform. Rejs med UCL til Ontario og få ny inspiration til kapacitetsopbygning på skoler og i kommuner.

Hvorfor netop Ontario?

Ontario er interessant for danske skolefolk, fordi skolesystemet i den canadiske region er en del af inspirationskilden til den danske reform af folkeskolen fra august 2014.

Programmet på vidensrejsen er sammensat af besøg i Undervisningsministeriet og på Ontario Principals Council, skoleledernes efteruddannelsesenhed foruden Toronto District School Board og lokale skoler. Samlet giver det os et godt indblik i den udviklingsproces og de strategiske prioriteringer, som har båret Ontarios positive skoleudvikling gennem de seneste år.

Rejsen fokuserer dels på elevcentreret skoleledelse og strategisk skoleudvikling og dels på den klasserumspraksis og kompetenceudvikling af lærere, som kendetegner provinsen. Vi vil desuden særligt have fokus på, hvordan det er lykkedes at løfte både tosprogede og specialundervisningselevers kompetencer markant indenfor det almene skolesystem.

Videoer fra ture til Ontario

Videndeling fra Ontario

Om denne side