Indhold i denne sektion:

Vidensrejser til Bruxelles

Få inspiration til din undervisning i EU-stof. Tag med på 3-dages VIP-studietur til Bruxelles.

Sæt EU på skemaet

Studieturene til Bruxelles er en del af indsatsen ‘Sæt EU på Skemaet’.

Center for Undervisningsmidler Danmark arrangerer turene i samarbejde med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Uddannelses- og forskningsministeriets Styrelse for Videregående Uddannelser (UDS), Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Styrelse for It og Læring samt Europa-Parlamentets Informationskontor

Målgruppe

Tilbuddet retter sig til skoleledere og undervisere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og ved læreruddannelserne, internationale koordinatorer og andre interesserede undervisere.

Rejsens indhold

Her får du mulighed for at komme tæt på institutionerne i hverdagen og i EU’s hjerte. Programmet omfatter et heldagsbesøg i Europa-Kommissionen og et halvdagsbesøg i Europa-Parlamentet.

Parallelt med de politiske og faglige input får du rig lejlighed til at møde kolleger fra andre skoler og udveksle erfaringer. Der er også mulighed for skolebesøg.

Forud for turen arrangeres et obligatorisk forseminar med oplæg om EU’s politik, institutioner og mulighederne for undervisning i EU-stof i de forskellige skoleformer.

Yderligere oplysninger

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent Anne Sophie Westh, CFU VIA

Om denne side