Indhold i denne sektion:
29. marts 2016

Ekstra vidensrejse til Ontario i uge 46

Alle pladser på vidensrejsen til Ontario i uge 40 er besat. UCL arrangerer derfor en ekstra rejse i uge 46.

Også på denne rejse er der to spor: et lærerspor og et ledelsesspor, der begge kan kombineres med målrettede diplommoduler. 

Bindende tilmelding senest d. 20. juni 2016

Målgruppe

I uge 46 er målgruppen både ledere, læringsvejledere, lærere, pædagoger og andre med interesse for Ontarios skolepraksis.Undervisersporet har fokus på praksis i klasserummet mens ledelsessporet er fokuseret på elevcentreret skoleledelse.

Rejsens indhold

Rejsen byder bl.a. på oplæg om datainformeret undervisningstilrettelæggelse, synlig læring, feedback, vejlederfunktionen, literacy, professionelle læringsfællesskaber og forandringsprocesser.

Der er studiebesøg hos skoleledernes organisation, Toronto District School Board og i Ontarios undervisningsministerium – alle steder med tid til dialog og refleksion.

Deltagerne samles inden afrejsen til formøde hos UCL i Odense tirsdag 25. oktober 2016. Her fortæller en række tidligere deltagere om, hvordan de efterfølgende har omsat inspiration fra vidensrejser til Ontario til en dansk kontekst.

Kombinér vidensrejsen med et diplommodul

Både som leder og lærer har du mulighed for at knytte et diplommodul til vidensrejsen.

Ledere kan vælge diplommodulet Pædagogisk ledelse

Undervisere kan vælge det helt nye PD-modul Læringsmålstyret undervisning.

Få en skræddersyet rejse til din skole eller kommune

CFU arrangerer skræddersyede vidensrejser  til Ontario med tilhørende kompetenceudvikling.

I efteråret 2014 gennemførte CFU tre skræddersyede vidensrejser til Ontario tilrettelagt for Horsens og Aabenraa kommuner. I foråret 2015 lavede CFU ture for Esbjerg og Assens kommuner.

Tilmelding

Bindende tilmelding senest d. 20. juni 2016.

Mere om vidensrejser fra UCL

Om denne side