Indhold i denne sektion:
2. juni 2016

Ekstra studietur til Bruxelles i uge 39

Der er nu en ekstra mulighed for at komme på en 3-dages VIP-studietur til Bruxelles for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Tilmelding senest 12. august 2016.

Rejsen foregår i uge 39 i dagenen fra tirsdag 27. til torsdag 29. september. Den arrangeres i lighed med forårets studieture af CFU’erne i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og EU i Danmark.

Dette særlige tilbud retter sig mod:

  • Undervisere i grundskolen og ungdomsuddannelserne.
  • Undervisere på læreruddannelsen.
  • Skoleledere.
  • Internationale koordinatorer.
  • EU-interesserede undervisere.

Kom tæt på institutioner, aktører og kolleger

Her får du mulighed for at komme tæt på institutionerne i hverdagen og i EU’s hjerte. Programmet omfatter et heldagsbesøg i Europa-Kommissionen og et halvdagsbesøg i Europa-Parlamentet.

Parallelt med de politiske og faglige input får du rig lejlighed til at møde kolleger fra andre skoler og udveksle erfaringer.

Der er også mulighed for skolebesøg.

Obligatorisk formøde

Forud for turen arrangeres i slutningen af august 2016 et obligatorisk forseminar med oplæg om EU’s politik, institutioner og mulighederne for undervisning i EU-stof i de forskellige skoleformer.

Kontaktperson: Pædagogisk konsulent Kurt Thybo, CFU VIA. kth@via.dk, tlf. 87 55 27 18.

EU på skemaet – EMU Danmarks Læringsportal

Program og tilmelding

Tilmelding senest 12. august 2016.

Om denne side