Indhold i denne sektion:
17. september 2015

Tag på vidensrejse til Ontario og afslut med et pædagogisk diplommodul

Diplommodulet ‘Læringsmålstyret undervisning’ (10 ECTS-point) kan nu tages som en integreret del af CFU’s videnrejser til Ontario i Canada.

Hvorfor læringsmålstyret undervisning?

I indfrielsen af skolereformens målsætning om at ”alle elever bliver så dygtige, de kan”, er det helt centralt for skolens professionelle, at de bliver i stand til at finde ud af, hvilke læringsstrategier, der kan forstærke den enkelte elevs læringsudbytte. Det kræver en didaktisk oprustning!

Forskningen siger entydigt, at fokus på mål såvel i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, kan øge børns læringsudbytte betragteligt.

I modulet stiller vi spørgsmål som:

  • Hvordan kan læringsmål kvalificere de professionelles læringsledelse?
  • Hvordan kan de professionelle lade deres praksis informere af evidens?
  • Hvordan kan de professionelle arbejde systematisk med læringsfremmende strategier?
  • Hvordan kan principperne for læringsmålstyret undervisning styrke det professionelle samarbejde og hvordan forankres arbejdet organisatorisk?

Hvem er modulet relevant for?

Modulet er for lærere, vejledere, pædagoger, ressourcepersoner eller ledere, der vil kvalificere undervisning, så alle elever lærer mest muligt.

Indhold

Temamæssigt tager modulet fat på begreber som evidens, uddannelsesforskning, synlig læring, læringsmål, undervisningsdifferentiering, feedback, læringsledelse.

Undervisningen relaterer sig også konkret til deltagernes praksis – herunder brugen af ”nye forenklede fælles mål” i undervisningen.

Hvad er målet?

Studerende på modulet arbejder frem mod følgende læringsmål:

  • Har viden om læringsmålsorienteret didaktik og læringsmålstyret undervisning, der tilgodeser børn og unges udvikling af læringskompetence
  • Har viden om forskellige didaktiske perspektiver på læringsmålstyret undervisning
  • Kan udvikle og beskrive læringsmålstyret undervisning, hvor børn og unges udvikling af læringskompetence tilgodeses
  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning, der tilgodeser børn og unges udvikling af læringskompetence
  • Kan reflektere over didaktiske problemstillinger, der knytter sig til læringsmålstyret undervisning

Om denne side